PRIVACYBELEIDPRIVACYBELEID


Deze Privacyverklaring is van toepassing op iedereen die de websites op WWW.CLIOSATELIER.COM, onze mobiele applicatie(s), onze blog(s) en elke andere website(s) die nu bestaat of in de toekomst zal worden gemaakt, bezoekt of gebruikt. (hierna de “Site”), eigendom van en/of beheerd door CLIO'S ATELIER ("CLIO'S ATELIER", "wij", "ons" of "onze").


CLIO’S ATELIER respecteert uw recht op privacy. Dit beleid vat samen welke persoonlijk identificeerbare informatie we kunnen verzamelen en hoe we deze informatie kunnen gebruiken. Dit beleid beschrijft ook andere belangrijke onderwerpen met betrekking tot uw privacy.INFORMATIE VERZAMELD

CLIO’S ATELIER verzamelt alleen persoonlijk identificeerbare informatie (zoals naam, titel, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die u vrijwillig verstrekt via onze website of e-mailcorrespondentie.

Onze hostwebserver volgt en verzamelt algemene informatie over de bezoeken aan onze site. Hoewel IP-adressen (het internetadres van een computer) worden geregistreerd om de sessie van een gebruiker te volgen, blijft de gebruiker anoniem. We analyseren deze gegevens op bepaalde trends en statistieken, zoals welke delen van onze site gebruikers bezoeken, hoe lang ze daar doorbrengen, de domeinnamen van de bezoekers en uit welke staten of landen deze verzoeken komen. Wij koppelen uw IP-adressen niet aan iets dat persoonlijk identificeerbaar is voor u. We verzamelen algemene informatie (zoals het type browser dat u gebruikt en de bestanden die u opvraagt) om onze website te verbeteren en beter aan uw behoeften te voldoen.


CLIO'S ATELIER vraagt ​​en verzamelt ook persoonlijke informatie van onze klanten op verschillende locatielocaties en -instanties, inclusief, maar niet beperkt tot, wanneer u een aankoop doet, met ons communiceert via sociale media, een productrecensie schrijft, deelneemt aan evenementen, wedstrijden of promoties, neem contact op met ons klantenserviceteam of plaats andere door klanten gegenereerde inhoud op deze site. Dit zijn momenteel de belangrijkste manieren waarop we informatie verzamelen, maar het kan zijn dat we in de toekomst ook via andere kanalen gegevens verzamelen. De soorten persoonlijke informatie die we van u kunnen verzamelen, kunnen variëren afhankelijk van de methode waarmee deze is verkregen.PERSOONLIJKE INFORMATIE VERSTREKT

Wij ontvangen en bewaren alle informatie die u bewust aan ons verstrekt, zoals:

 • Voor-en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Verzendingsadres
 • Factuurgegevens en betalingsgegevens (zoals factuuradres, creditcardgegevens en andere gevoelige financiële informatie, specifiek met het oog op het voltooien van uw transactie)
 • Gebruikersnaam en wachtwoord voor WWW.CLIOSATELIER.COM
 • Een overzicht van uw CLIO’S ATELIER-bestellingen, aankoopgeschiedenis, winkelgedrag en -voorkeuren
 • Informatie die u verstrekt via uw interacties met ons op sociale media
 • Locatie- en geografische informatie die kan worden verzameld als u onze mobiele site of app gebruikt.
 • Overige gegevens die u aan ons verstrekt of die kunnen zijn opgenomen in de informatie die derden aan ons verstrekken.DOEL VAN VERZAMELING

CLIO’S ATELIER biedt verschillende producten en diensten aan onze Klanten en streeft er tevens naar om aan de behoeften van onze Klanten te voldoen. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor interne doeleinden, zoals het volgen van uw bestelling, het analyseren van uw voorkeuren en het noteren van trends en statistieken. Om dit effectief te kunnen doen, moeten we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen.TOESTEMMING VOOR VERZAMELING

Voor alle persoonlijke informatie die wij van u verzamelen is uw toestemming vereist, bijvoorbeeld voor het openen van een account, de aankoop en levering van producten, speciale aanbiedingen, enz. We kunnen van tijd tot tijd uw toestemming vragen om deel te nemen aan verbeterde productprestaties of voor marketingdoeleinden die wij denken dat dit nuttig voor u zal zijn. Tenzij u anders wordt geïnformeerd, zijn de persoonlijke gegevens die wij bewaren echter bedoeld voor het opzetten en beheren van onze zakelijke en klantrelatie met u. Gevoelige informatie is onderworpen aan strengere beperkingen en is onderworpen aan de wet.


Door te communiceren met CLIO’S ATELIER, inclusief per e-mail en door online formulieren in te vullen, geeft u toestemming voor het verzamelen van de persoonlijke informatie die u verstrekt.REGISTRATIE VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Afhankelijk van het product dat u heeft aangeschaft, kan het nodig zijn om de transactie bij te houden voor zakelijke doeleinden of om ons in staat te stellen op uw zorgen te reageren. We kunnen persoonlijke gegevens bewaren voor de volgende doeleinden:

 • Interne boekhouding en administratie;
 • Om u te voorzien van informatie over uw rekening, inclusief periodieke afschriften;
 • Om te reageren op vragen;
 • Het verbeteren van de klantenservice, productopties en het verbeteren van de productprestaties;
 • Promoties, deelnameformulieren voor wedstrijden, inwisselvouchers en speciale aanbiedingen waarbij u vrijwillig uw persoonlijke gegevens hebt verstrekt;
 • Om verkoopgegevens te administreren;
 • Om informatie over ons, onze producten, diensten en speciale aanbiedingen te verstrekken; En
 • Om ons websitegebruik te analyseren.


Af en toe eisen we van organisaties buiten CLIO’S ATELIER dat ze een dienst verlenen voor doeleinden die nodig zijn voor ons om onze activiteiten, functies en activiteiten uit te voeren (bijvoorbeeld het adverteren van namen van wedstrijdwinnaars en het leveren van producten). We ondernemen alle stappen om ervoor te zorgen dat deze organisaties, zowel binnen als buiten de Verenigde Staten, omgaan met persoonlijke informatie in overeenstemming met dit beleid.BEHEER VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

U kunt persoonlijk contact met ons hebben, per telefoon, per post, via internet of een ander elektronisch medium. We nemen alle redelijke stappen om uw persoonlijke gegevens veilig te houden in een combinatie van beveiligde computeropslag, papieren bestanden en andere documenten. We ondernemen stappen om de persoonlijke informatie die we bewaren te beschermen tegen misbruik, verlies, ongeautoriseerde toegang, wijziging of openbaarmaking.OPENBAARMAKING VAN UW INFORMATIE

CLIO’S ATELIER deelt de persoonlijke informatie van zijn gebruikers niet met niet-gelieerde derde partijen voor hun promotionele doeleinden. We maken echter gebruik van een externe betalingsverwerker en een externe expediteur om de betaling en levering van uw gekochte producten te garanderen. We kunnen van tijd tot tijd andere derde partijen gebruiken voor andere diensten. Deze derde partijen hebben geen bevoegdheid om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor hun eigen promotionele doeleinden. Deze derde partijen hebben slechts beperkte toegang tot uw persoonlijke gegevens om transacties te helpen voltooien.


Hoewel CLIO’S ATELIER gebruikmaakt van de beste praktijken volgens de industriestandaard om uw persoonlijke gegevens te beschermen, VERKLAREN, GARANDEREN EN/OF GARANDEREN WIJ NIET DAT PERSOONLIJKE INFORMATIE VEILIG ZAL BLIJVEN. Daarom kunnen en willen wij niet garanderen, en u mag ook niet verwachten, dat uw persoonlijke gegevens of privécommunicatie altijd privé zullen blijven. Desondanks verkopen of verhuren wij, als beleidskwestie, NOOIT persoonlijke informatie over u aan derden. In het geval dat er sprake is van een inbreuk op de beveiliging, of als we ervan op de hoogte worden gesteld dat uw persoonlijke gegevens in gevaar kunnen komen, zullen we alle noodzakelijke maatregelen nemen om deze problemen aan u te communiceren, zodat u stappen kunt ondernemen om uzelf te beschermen.JURIDISCHE OPENBAARMAKING

Omdat CLIO’S ATELIER de individuele informatie die wij bijhouden als vertrouwelijk beschouwt, is het ons beleid om geen persoonlijke informatie aan derden bekend te maken (behalve zoals hierboven beschreven), tenzij vrijgave wettelijk vereist is of relevant is voor gerechtelijk of overheidsonderzoek of -procedures. We behouden ons het recht voor om onder bepaalde omstandigheden persoonlijke gegevens bekend te maken aan onze dienstverleners, de overheid, wetshandhavingsinstanties of andere derde partijen wanneer een formeel verzoek is ingediend (zoals in reactie op een gerechtelijk bevel, dagvaarding of gerechtelijke procedure). zoals CLIO'S ATELIER, naar eigen goeddunken, noodzakelijk en passend acht. Bovendien kunnen uw persoonlijke gegevens in het geval van een verkoop, fusie of overdracht van sommige of alle activa van CLIO'S ATELIER, of bij ontbinding of faillissement, worden overgedragen aan een niet-gelieerde derde partij als onderdeel van of los van andere overgedragen activa of activa. Elke overdracht wordt dan beheerst door en valt onder de verantwoordelijkheid van elke koper van of opvolger van de overgedragen activa of activa. Wij zullen u door middel van een kennisgeving op de startpagina op de hoogte stellen van elke wijziging in de informatiepraktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens als gevolg van een overdracht van activa of een wijziging in de eigendom van activa, en van uw keuzes in de manier waarop uw informatie wordt gebruikt.TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

U heeft recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die u aan ons heeft verstrekt. Als u details nodig heeft over uw persoonlijke gegevens die wij bewaren, moeten we uw identiteit verifiëren voordat we aan uw verzoek voldoen. We zullen dit binnen een redelijke termijn verwerken. Als u vindt dat de informatie die wij over u bewaren onjuist of verouderd is, zullen wij deze onmiddellijk corrigeren zodra wij de wijzigingen van u ontvangen.LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

Onze site kan links naar andere sites bevatten. Wij onderschrijven of aanvaarden op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor de inhoud of het privacybeleid van die sites. We raden u echter aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen voordat u uw persoonlijke gegevens vrijgeeft.DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE INHOUD

Alle persoonlijke informatie of beeldinhoud die u vrijwillig online vrijgeeft op een manier die andere gebruikers kunnen bekijken (inclusief, maar niet beperkt tot: productrecensies, opmerkingen, berichten op sociale mediapagina's, enz.) wordt openbaar beschikbaar en kan worden gelezen en verzameld. , en gebruikt door andere leden van deze site om u ongevraagde berichten te sturen. Uw naam, e-mailadres of andere informatie kan ook worden weergegeven wanneer u opmerkingen plaatst of afbeeldingen uploadt op de site. CLIO’S ATELIER is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die gebruikers op deze forums openbaar maken.KINDEREN

Onze site is bedoeld voor gebruikers van dertien jaar en ouder. Als u jonger dan dertien jaar bent, is het u niet toegestaan ​​persoonlijke gegevens op onze site te plaatsen. Onze Site is niet gericht op kinderen jonger dan dertien jaar en verzamelt niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan dertien jaar. We zullen onmiddellijk alle persoonlijke informatie verwijderen van een persoon jonger dan dertien jaar als we ontdekken dat we dergelijke informatie hebben verzameld van een persoon jonger dan dertien jaar zonder verificatie van de toestemming van de ouders.
COOKIE BELEID


Door de Site te gebruiken, stemt u in met het gebruik van de technologieën die in dit Cookiebeleid worden beschreven om zowel persoonlijk identificeerbare informatie als niet-persoonlijke gegevens te verzamelen, en met de opslag van informatie op uw apparaat of webbrowser, zoals hieronder beschreven.


Een cookie is een stukje informatie dat op uw webbrowser of harde schijf wordt geplaatst wanneer u de Site bezoekt en/of gebruikt. Cookies slaan tekst op en kunnen later door de Site of door derden worden teruggelezen. Wij gebruiken cookies om uw browser en u als unieke bezoeker van de Site te herkennen via een anonieme, unieke identificatie. Cookies kunnen onthouden welke informatie u op een webpagina bezoekt om uw daaropvolgende interacties met de Site te vereenvoudigen of om de informatie te gebruiken om uw transacties op gerelateerde webpagina's te stroomlijnen. Hierdoor kunt u gemakkelijker van de ene webpagina naar de andere gaan en commerciële transacties via internet voltooien. Cookies moeten uw online-ervaring eenvoudiger en persoonlijker maken.


Cookies kunnen sessiecookies zijn (dat wil zeggen dat ze slechts één browsersessie duren) of permanente cookies (dat wil zeggen dat ze in uw browser blijven staan ​​totdat ze definitief worden verwijderd). U kunt cookies beheren via de optie-instellingen van uw webbrowser en via deze instellingen kunt u mogelijk (a) meldingen ontvangen wanneer u nieuwe cookies ontvangt; (b) om cookies uit te schakelen; of (c) om cookies te verwijderen. Raadpleeg de helpsectie van uw webbrowser voor informatie over hoe u dit kunt doen.AKKOORD MET ONZE VOORWAARDEN EN WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Door deze Site te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie door CLIO’S ATELIER van de Site zoals hierboven aangegeven. CLIO’S ATELIER behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Wij zullen dergelijke wijzigingen onmiddellijk op deze webpagina's weergeven.NEEM CONTACT MET ONS OP

Wij zijn blij met uw vragen, opmerkingen en zorgen over dit privacybeleid en deze site. U kunt ons bereiken op:

CLIO’S ATELIER

Clio Deprest

0032498752815

cliosatelier@gmail.com