Algemene voorwaarden


Online naaicursus


Laatst bijgewerkt: 26 mei 2021


Bedrijfsinformatie

Identificatie van de webshopeigenaar:

Clio’s Atelier, een handelsnaam van

Clio Deprest

Zandestraat 25

9850 Deinze (België)

Ondernemings- en BTW-nummer BE 0842.914.261

RPR Gent (district Gent)

www.cliosatelier.com

cliosatelier@gmail.com

Bankrekening: BE16 7360 3013 8974

BIC KREDBEBB

Tel: 0498 75 28 15Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten tussen Clio’s Atelier, een handelsnaam van Clio Deprest, Zandestraat 25, 9850 Deinze (België), Onderneming en BTW-nummer BE 0842.914.261, RPR Gent (arrondissement Gent) (hierna ‘CLIO'S ATELIER’, ‘wij’ of ‘onze’) en de bezoekers/klanten van haar webshop (hierna ‘u’ of ‘uw’).


CLIO’S ATELIER stelt deze Voorwaarden beschikbaar op haar webshop en u dient deze Voorwaarden te accepteren voordat u een bestelling plaatst. Uw eigen voorwaarden of eventuele aanvullende voorwaarden zijn uitgesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen u en CLIO’S ATELIER. Deze Voorwaarden kunnen alleen worden gewijzigd met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CLIO’S ATELIER.


Alleen particulieren kunnen bestellingen doorgeven. U gaat ermee akkoord dat u de producten niet koopt met de bedoeling ze door te verkopen. Bent u een professional, stuur dan een e-mail naar CLIO’ ATELIER via het hierboven aangegeven e-mailadres.


CLIO’S ATELIER behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te vullen. Eventuele wijzigingen gelden alleen voor toekomstige bestellingen en hebben geen invloed op bestaande bestellingen. CLIO’S ATELIER adviseert u deze Voorwaarden periodiek te raadplegen.


Omdat deze webshop in het Nederlands is, gaat u akkoord met het gebruik van de Nederlandse taal voor het bestelproces, deze Voorwaarden en eventuele verdere communicatie. U kunt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden niet weigeren omdat deze niet in uw moedertaal of enige andere taal zijn gesteld.


Indien op deze website of in enige communicatie van CLIO’S ATELIER door middel van een link, plug-in of anderszins naar de website van een derde wordt verwezen, kunnen tevens de voorwaarden van deze derde websites van toepassing zijn.


Datum van de laatste update van deze Voorwaarden: 26 mei 2021.Artikel 2: Bestelling en totstandkoming van de overeenkomst

Door een bestelling te plaatsen via de webshop brengt u CLIO’S ATELIER op de hoogte van uw wens om een ​​product via de webshop aan te schaffen. Dit is een bindend aanbod. De bestelling wordt door ons geaccepteerd via de bevestigingsmail met een samenvatting van uw bestelling, die binnen 24 uur naar u wordt verzonden. Door middel van deze bevestigingsmail komt de overeenkomst tot stand.


CLIO'S ATELIER kan uw bestelling mogelijk niet accepteren (bijvoorbeeld: product is niet op voorraad, schending van deze Voorwaarden door u, onjuiste persoonlijke gegevens, CLIO'S ATELIER heeft een duidelijke materiële fout gemaakt met betrekking tot de productbeschrijving of de prijs van het product) of kan extra informatie nodig zijn. In dat geval mag CLIO’S ATELIER (een deel van) de bestelling annuleren en heeft u geen recht op enige schadevergoeding. Indien de webshop uw betaling al heeft verwerkt, komt u mogelijk in aanmerking voor terugbetaling van het door CLIO’S ATELIER ontvangen bedrag.


CLIO’S ATELIER accepteert alleen bestellingen van consumenten die ouder zijn dan achttien (18) jaar. Als je minderjarig bent, vragen wij je om je ouders of wettelijke voogd te betrekken bij het bestelproces. Wij kunnen elke bestelling van een minderjarige weigeren.Artikel 3: Product en beschikbaarheid


E-cursussen/webinars

CLIO’S ATELIER doet er alles aan om de e-cursussen en webinars correct te beschrijven op de webshop.


CLIO’S ATELIER kan een minimum of maximum aantal deelnemers bepalen. Indien dit gevolgen zou hebben voor uw bestelling, zal CLIO’S ATELIER zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.


Ziekte van u of van degene voor wie u de bestelling heeft gedaan (zoals u bij de bestelling expliciet heeft aangegeven), geldt niet als overmacht.


Fysieke producten

CLIO’S ATELIER doet er alles aan om de producten weer te geven met een duidelijke afbeelding en nauwkeurige beschrijving (kleur, gewicht, afmetingen, prijs, mogelijke korting, leveringsopties en andere informatie). Houd er rekening mee dat kleuren op foto's enigszins kunnen afwijken van de kleuren van het product vanwege verschillende factoren, zoals de helderheid van uw computerscherm.


De productselectie is geldig zolang de voorraad strekt en kan op elk moment worden gewijzigd of ingetrokken door CLIO’S ATELIER. CLIO’S ATELIER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien wij uw bestelling niet kunnen leveren, informeren wij u binnen vijf (5) kalenderdagen en geven wij indien mogelijk aan wanneer het product weer op voorraad zal zijn.


Algemene artikelen

CLIO’S ATELIER spant zich in om de informatie op haar webshop volledig, juist en actueel te houden. Kennelijke vergissingen of fouten in de productbeschrijving of prijsstelling binden CLIO’S ATELIER niet. CLIO’S ATELIER is als zodanig in geen geval aansprakelijk in geval van kennelijke materiële fouten.


Indien u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur of beschikbaarheid, verzoeken wij u vooraf contact met ons op te nemen.Artikel 4: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO.


Eventuele verzend-, reserverings- of administratiekosten die in rekening worden gebracht, worden vóór het afrekenen van uw digitale winkelwagen apart vermeld.


CLIO’S ATELIER is niet verantwoordelijk voor eventuele invoerrechten of belastingen die door de douane worden opgelegd.


Speciale kortingen zijn alleen geldig voor de aangegeven producten, termijnen en zolang de producten op voorraad zijn en kunnen aan bepaalde voorwaarden onderworpen zijn.


De opgegeven prijs heeft uitsluitend betrekking op de schriftelijk vastgelegde artikelen. De bijgevoegde foto's kunnen elementen bevatten die niet in de prijs en de bestelling zijn inbegrepen.


CLIO’S ATELIER behoudt zich het recht voor om de prijzen van de producten te wijzigen. De door u te betalen prijs is echter de prijs die op de webshop staat aangegeven op het moment van het plaatsen van uw bestelling.Artikel 5: Online aankopen en Betaalmethoden

U vindt de door u geselecteerde artikelen in de digitale winkelwagen. Via het winkelwagentje kunt u uw bestelling plaatsen door af te rekenen. Vervolgens dient u uw persoonlijke gegevens in te vullen en de wijze van levering en/of betaling te selecteren. Om uw bestelling af te ronden, moet u op ‘Mijn betaling voltooien’ klikken om uw bestelling daadwerkelijk te plaatsen en (indien van toepassing) door te gaan met de online betaling.


U kunt kiezen uit de volgende betaalmethoden:

1/ Met creditcard (beveiligd door Stripe)

2/Paypal


CLIO’S ATELIER doet er alles aan om uw betalingsgegevens veilig te houden. Uw betalingsgegevens en creditcardgegevens worden alleen gebruikt om de transacties uit te voeren en worden niet met derden gedeeld.


Artikel 6: Levering


E-cursussen/webinars

Na aankoop ontvangt u een e-mail met link waarmee u toegang krijgt tot de e-cursus/webinar of zoals anders aangegeven in de beschrijving.


Fysieke producten

Producten besteld via deze webshop kunnen in heel België geleverd worden.


Voor alle bestellingen worden bezorgkosten in rekening gebracht, die variëren afhankelijk van het land van bestemming.


Producten worden per koerier geleverd. CLIO’S ATELIER verzendt het product echter pas na ontvangst van de prijs en de toepasselijke belastingen, heffingen en kosten.


Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, wordt het product in ieder geval binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling bij u thuis (of op een ander bij uw bestelling aangegeven adres) afgeleverd. Indien CLIO’S ATELIER niet in staat is het product binnen deze termijn te leveren, kunt u om levering binnen een redelijke termijn verzoeken. Als CLIO’S ATELIER niet binnen de aanvullende termijn kan leveren, kunt u de overeenkomst beëindigen. In dat geval zal CLIO’S ATELIER de prijs, invoerrechten of belastingen en de toepasselijke kosten binnen veertien (14) kalenderdagen terugbetalen. Er kan geen andere vergoeding worden gevraagd.


In ieder geval blijven de geleverde producten de exclusieve eigendom van CLIO’S ATELIER tot de volledige betaling van de producten. Indien nodig verbindt u zich ertoe derden op de hoogte te stellen van het eigendomsvoorbehoud van CLIO’S ATELIER, b.v. aan iedereen die zou proberen beslag te leggen op de producten waarvoor niet volledig is betaald.


Het risico wegens verlies of beschadiging gaat op u over op het moment dat het product fysiek door u in ontvangst is genomen (of door een door u aangewezen derde die het product namens u in ontvangst neemt). Indien u er echter op staat uw eigen koerier te kiezen, gaat het risico wegens verlies of beschadiging op u over bij het ophalen van het product door de koerier in het magazijn van CLIO’S ATELIER.


Zorg ervoor dat de koerier het product kan bezorgen. Levering heeft plaatsgevonden zodra het product voor de eerste keer bij u is afgeleverd. Als de eerste bezorgpoging niet is gelukt, laten de meeste koeriers een briefje achter in uw brievenbus om een ​​tweede bezorgafspraak te maken of geven ze het pakket af bij een afhaalpunt bij u in de buurt. Indien na alle redelijke pogingen de levering mislukt vanwege uw fout of de fout van de door u aangewezen derde partij om het product namens u in ontvangst te nemen, is een nieuwe levering voor uw rekening.Artikel 7: Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen kosteloos en zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen (hoewel wij uw feedback wel waarderen).


De herroepingstermijn vervalt

 • veertien (14) kalenderdagen na de datum van ontvangst van het product door u of door de door u aangewezen derde partij om het product namens u in ontvangst te nemen (niet de koerier).
 • Bij overeenkomsten met afzonderlijke leveringen van producten van eenzelfde bestelling: veertien (14) kalenderdagen na de datum van ontvangst van het laatste product door u of een door u aangewezen derde die het product namens u in ontvangst neemt (niet de koerier). ).
 • Bij overeenkomsten betreffende de levering van producten die uit verschillende zendingen of onderdelen bestaan: veertien (14) kalenderdagen na de datum van ontvangst van de laatste zending of het laatste onderdeel door u of een door u aangewezen derde om de zendingen in ontvangst te nemen namens u (niet de koerier);
 • Veertien (14) kalenderdagen na de dag van het sluiten van de overeenkomst in geval van diensten.


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u CLIO'S ATELIER via Clio Deprest, Zandestraat 25 (België) in een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk (bijvoorbeeld per post, e-mail cliosatelier@gmail.com of via het contactformulier op de website) op de hoogte stellen van uw besluit om de overeenkomst binnen de herroepingstermijn te herroepen. U kunt ook gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping.


Binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag waarop u CLIO’S ATELIER op de hoogte stelt van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen, moet het product worden teruggestuurd naar CLIO’S ATELIER, Zandestraat 25, 9850 Deinze (België).


De directe kosten voor het retourneren van het product zijn voor uw rekening. Enkel producten die ongebruikt zijn, in de originele verpakking geretourneerd worden, samen met alle toebehoren, instructies en bewijs van bestelling of betaling kunnen geretourneerd worden.


Indien de waarde van een geretourneerd product op enigerlei wijze wordt verminderd, heeft CLIO'S ATELIER het recht om compensatie te eisen voor elke waardevermindering van het product als gevolg van uw overmatig gebruik van het product (dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en werking van het product).


CLIO’S ATELIER zal alle ontvangen betalingen binnen maximaal veertien (14) kalenderdagen na de datum van de herroepingsmelding terugbetalen en u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.


CLIO’S ATELIER mag wachten met terugbetaling totdat alle producten zijn teruggestuurd, of totdat u heeft aangetoond dat u de producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.


CLIO’S ATELIER betaalt u terug met hetzelfde betaalmiddel dat u bij de initiële transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders heeft ingestemd. In ieder geval zullen u in verband met een dergelijke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


Indien CLIO’S ATELIER weigert uw herroepingsrecht te aanvaarden, zal zij de producten op uw kosten en risico en onder opgave van de redenen opnieuw naar u toesturen. CLIO’S ATELIER mag het product op uw kosten opslaan zolang de kosten voor de levering niet betaald zijn.


U kunt het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering van producten die volgens uw specificaties zijn vervaardigd of duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van verzegelde producten die om redenen van gezondheids- of hygiënebescherming niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd als de uitvoering is begonnen met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en uw erkenning dat u daarmee het herroepingsrecht verliest; of
 • voor het verlenen van diensten nadat de dienst volledig is uitgevoerd, op voorwaarde dat de uitvoering is begonnen met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en met de erkenning dat u uw herroepingsrecht verliest zodra het contract volledig door ons is uitgevoerd.Artikel 8: Klachten en Garantie


E-cursussen/webinars

Eventuele gebreken dient u zo spoedig mogelijk schriftelijk aan CLIO’S ATELIER te melden.

Het indienen van een klacht heeft geen opschorting van uw betalingsverplichtingen tot gevolg.


Fysieke producten

Hoewel wij ons inzetten om een ​​kwaliteitscontrole uit te voeren en te zorgen voor de juiste verpakking van het product, kan het voorkomen dat u klachten heeft over een product.


Zodra u - of de door u aangewezen derde die het product namens u in ontvangst neemt - het product ontvangt, dient u het product te inspecteren. Eventuele zichtbare beschadigingen en/of kwalitatieve tekortkomingen van een product of andere tekortkoming in de levering (bijvoorbeeld niet alle producten zijn geleverd) dient u zo spoedig mogelijk schriftelijk aan CLIO’S ATELIER te melden.


Indien u voor reparatie contact opneemt met derden, zijn het risico en de kosten voor uw rekening en vervalt de garantie.


U heeft een wettelijke garantie van twee (2) jaar vanaf de datum van levering aan u.


Elk gebrek moet binnen twee (2) maanden na ontdekking aan CLIO’S ATELIER worden gemeld. U dient het product daarna binnen zeven (7) kalenderdagen te retourneren. Als u dit niet heeft geregeld, vervallen uw rechten.


Verborgen gebreken die zich manifesteren na een periode van zes (6) maanden vanaf de datum van levering worden niet beschouwd als verborgen gebreken. U zult dus moeten bewijzen dat het gebrek al bestond op het moment van levering.


De directe kosten voor het retourneren van het product zijn voor uw rekening, tenzij de klacht gegrond wordt geacht, in welk geval de kosten worden terugbetaald. U wordt geadviseerd de originele verpakking van de producten te bewaren, evenals de accessoires/documentatie en het aankoop- of betalingsbewijs.


Voor zover mogelijk of redelijk heeft u de keuze tussen reparatie of vervanging door CLIO’S ATELIER. Alleen indien de reparatie of vervanging onredelijk of onmogelijk is of niet mogelijk is zonder redelijke vertraging, heeft u het recht om een ​​prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst te vragen, resulterend in terugbetaling van maximaal de gefactureerde bedragen.


Het indienen van een klacht heeft geen opschorting van uw betalingsverplichtingen tot gevolg.


Eventuele extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere bezorgmethode dan de goedkoopste standaard bezorgoptie aangeboden door CLIO’S ATELIER, worden niet terugbetaald.


CLIO’S ATELIER betaalt u terug met hetzelfde betaalmiddel dat u bij de initiële transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders heeft ingestemd. In ieder geval zullen u in verband met een dergelijke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


De garantie is nimmer van toepassing indien er sprake is van gebreken ontstaan ​​als gevolg van:

 • normale slijtage
 • ongelukken, natuurrampen, brand
 • nalatigheid
 • gebruik van het product dat niet strookt met het doel waarvoor het is ontworpen
 • het niet opvolgen van de bedieningsinstructies of handleiding
 • wijzigingen of wijzigingen aan het product
 • ruw gebruik
 • slecht onderhoud
 • of enig ander abnormaal of onjuist gebruik na levering.


Indien CLIO’S ATELIER weigert uw verzoek te aanvaarden, zal zij de producten op uw kosten en risico en onder opgave van de redenen opnieuw naar u toesturen. CLIO’S ATELIER mag het product op uw kosten opslaan zolang de kosten voor de levering niet betaald zijn.Artikel 9: Bescherming van uw persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die u bij het plaatsen van uw bestelling verstrekt, zijn noodzakelijk om uw bestelling te verwerken en af ​​te ronden. Als de gegevens niet worden verstrekt, kan uw bestelling worden geannuleerd. Het doorgeven van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens vormt een inbreuk op deze Voorwaarden en kan in ieder geval resulteren in een te late levering van het product.


Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid, dat u moet accepteren voordat u uw persoonlijke gegevens overdraagt.


U bent ook verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw inloggegevens en het gebruik van uw wachtwoord. Uw wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen en CLIO’S ATELIER heeft dus geen toegang tot uw wachtwoord.Artikel 10: Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Er wordt verwezen naar ons cookiebeleid.Artikel 11: Ongeldigheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, heeft dit op geen enkele wijze invloed op de geldigheid, wettigheid en toepasbaarheid van de andere bepalingen.Artikel 12: Afstand

Het nalaten op gelijk welk moment door CLIO’S ATELIER om één van de rechten uiteengezet in deze Voorwaarden af ​​te dwingen, of om enig gelijkwaardig recht uit te oefenen, zal nooit worden beschouwd als een afstand doen van dergelijke bepalingen en zal deze rechten nooit ongeldig maken.Artikel 13: Onmiddellijke beëindiging

CLIO’S ATELIER behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, op ieder moment, zonder opzegtermijn, zonder opzegtermijn of schadevergoeding, op te schorten of te beëindigen in geval van redenen die een professionele samenwerking verhinderen, zoals:

- de klant duidelijk zijn verplichtingen uiteengezet in deze Voorwaarden schendt;

- in geval van overlijden, arbeidsongeschiktheid, staking van betaling, curatele, collectieve schuldenregeling en elk ander feit dat wijst op de insolvabiliteit van de cliënt.


De opschorting of beëindiging op grond van bovengenoemde redenen wordt schriftelijk medegedeeld door CLIO’S ATELIER.Artikel 14: Bewijs

U aanvaardt uitdrukkelijk dat de overeenkomst elektronisch tot stand kan komen.
U aanvaardt dat elektronische communicatie en andere elektronische bestanden als bewijs kunnen worden gebruikt (zoals e-mail en back-up).Artikel 15: Intellectuele Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot fysieke producten, e-cursussen en webinars, diensten, inhoud van deze webshop en branding blijven te allen tijde eigendom van CLIO’S ATELIER of haar licentiegevers. Je ontvangt alleen een persoonlijke, niet-overdraagbare en persoonlijke licentie voor de online cursus of webinar. Indien relevant beschermt u uw inloggegevens en wachtwoord adequaat.Artikel 16: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van CLIO’S ATELIER zal steeds beperkt zijn tot drie (3) maal de betaalde prijs.


CLIO’S ATELIER is nimmer gehouden tot vergoeding van (overige) indirecte schade of gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot schade aan derden.


De aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in geval van fraude, opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid of in het geval dat toepasselijke wet- of regelgeving dergelijke beperkingen in de weg zou staan.


Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, moet elke actie die tegen CLIO’S ATELIER wordt ingesteld, voor de rechter worden gebracht binnen een jaar nadat de vermeende fout of nalatigheid is ontdekt, of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden.


U vrijwaart CLIO’S ATELIER voor alle aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit de overeenkomst als gevolg van een fout of nalatigheid ervan.Artikel 17: Opdracht

De overeenkomsten en verplichtingen zijn door u niet overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CLIO’S ATELIER.Artikel 18: Toepasselijk recht - jurisdictie

Op deze Voorwaarden is het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van de voorwaarden van het Weens Koopverdrag.


Bij geschillen geeft CLIO’S ATELIER de voorkeur aan een open gesprek met een minnelijke schikking. Indien een dergelijke minnelijke schikking niet zou worden bereikt, zullen de rechtbanken van het arrondissement van de statutaire zetel van CLIO’S ATELIER exclusieve jurisdictie hebben.


Daarnaast heeft u als consument het recht om een ​​klacht in te dienen bij een onafhankelijk geschillenorgaan. Bijvoorbeeld naar het online geschillenbeslechtingsplatform van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr.Artikel 19: Klantenservice

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft, kunt u de klantenservice van CLIO'S ATELIER bereiken op cliosatelier@gmail.com of per post op het volgende adres Clio's Atelier, Clio Deprest, Zandestraat 25, 9850 Deinze (België) of via de online contactformulier op de website.

Bijlage 1: Sjabloon – formulier voor herroeping


Dit formulier dient u alleen in te vullen en terug te sturen als u de overeenkomst wilt herroepen.


Naar Clio’s Atelier, Clio Deprest, Zandestraat 25, 9850 Deinze (België), cliodeprest@gmail.com


Ik/wij (*) deel/delen u hierbij mede dat ik/wij (*) de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten wil herroepen:


Besteld op (*)/ontvangen op (*):


Naam/namen consument(en):


Adres consument(en):


Reden van herroeping (optioneel):


Handtekening consument(en) [alleen als dit formulier op papier wordt ingediend]:


Datum:(*) = doorhalen wat niet van toepassing is.